اینشتین و اسلام Einstein & Islam

Die Erklärung دی اِرکلِرونگ (= بیانیّه) یا آخرین رسالۀ اینشتین که در آن اظهار اسلام نموده است

تصویری واقعی از یک جن دختر/ مربوط به:(ش۳۲)

ظهور چهره ی یک

 توضیح : عکس فوق تصویری مستند از چهره ی یک ((جن دختر)) می باشد که توسط دوربین معمولی عکاسی گرفته شده است. انحراف ماهیچه های چشم در این جن به سبب آن است که اجنه معمولا به سختی قادر هستند که در حساس ترین اجزاء عصبی بدن از انسان تقلید کنند و می دانیم که چشم و اعصاب و ماهیچه های آن از ظریفترین و حساسترین اعضای بدن ما انسانها هستند - اسکندر جهانگیری.